Wat staat er in mijn dossier en wie mag dat lezen?

Alles wat de officier van justitie van belang vindt voor de rechter om te oordelen, staat in uw dossier. Dit zijn processen verbaal van de politie, zoals verdachten- en getuigenverhoren en bevindingen van technisch onderzoek. De verdachte heeft het recht dit dossier te lezen. De advocaat krijgt een kopie van de dossierstukken. Sommige stukken mogen worden ingezien door de advocaat van het eventuele slachtoffer.