Wat is een verdachte?

Als de politie vermoedt dat u een strafbaar feit heeft gepleegd, dan bent u verdachte. De wet zegt het zo: “Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit
voortvloeit” (art. 27 lid 1 Wetboek van Strafvordering). Als verdachte heeft u rechten, waarvan het zwijgrecht het belangrijkste is. Meer over rechten als verdachte.