Mijn zaak is geëindigd zonder straf, heb ik recht op schadevergoeding?

Ja. Na een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging kunt u een schadevergoeding vragen voor de dagen dat u onterecht in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, gederfde inkomsten en advocatenkosten. Wij kunnen dit verzoek namens u indienen.