Advocaten van Bakker, Rigter en Lonterman

Bakker, Rigter & Lonterman – karniści

Nasza kancelaria jest zawsze właściwym adresem, jeśli potrzebują Państwo obrońcy w sprawie karnej lub adwokata w związku z sankcjami karnymi wymierzanymi przez prokuraturę. Służymy również profesjonalną obsługą w sprawach z pogranicza prawa karnego, np. dotyczących TBS (środka zabezpieczającego w formie umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym), prawa penitencjarnego, nieletnich, ubezpieczeń społecznych.

Adwokaci z kancelarii Bakker, Rigter & Lonterman to karniści powołania.

Bronimy Państwa interesów na wszystkich szczeblach sądownictwa i w całym kraju: w sądach pierwszej instancji i apelacyjnych oraz w Sądzie Najwyższym (kasacja).

Kancelarię tworzą: spółka partnerska Bakker & Lonterman i związani z nią prawnicy Ivo Rigter (od 2012 r.) i Ronald Pot (od 2015 r.) jako samodzielni uczestnicy w kosztach.

Międzynarodowe prawo karne

Osoby skazane za granicą lub poszukiwane w sprawach karnych są umieszczane na międzynarodowej liście osób poszukiwanych. Gdy następnie policja w Holandii przyłapie na czymś taką osobę, Holandia otrzyma wniosek o jej ekstradycję lub przekazanie.

W postępowaniu wszczynanym na tej podstawie sąd holenderski powinien zezwolić na ekstradycję lub przekazanie. Sąd może też odmówić spełnienia wniosku, na przykład gdy europejski nakaz aresztowania (ENA) nie spełnia wszystkich wymogów (czy skazany był obecny na sprawie karnej i czy udzielono gwarancji ponownego procesu?) lub ze względów humanitarnych.

Poza sprawami dotyczącymi ekstradycji i przekazania pomagamy również klientom przekazanym do Holandii z zagranicy w celu stanięcia przed tutejszym sądem lub odbycia tutaj kary, czyli w tak zwanych sprawach WOTS/WETS.

Świadczymy również obsługę prawną dla świadków w toczących się za granicą sprawach karnych.

Kontakt