Kort geding / Voorlopige voorziening

Anders dan bij de politierechter en de meervoudige strafkamers van rechtbank en hof, lopen de strafrechtadvocaten van Bakker, Rigter & Lonterman de deur van de kortgedingrechter niet plat. Toch kan het in sommige gevallen nodig zijn niet bij de strafrechter met de officier van justitie de degens te kruisen, maar deze te dagen voor de civiele rechter. In zo’n geval wordt de Staat der Nederlanden in kort geding gedagvaard en wordt de kortgedingrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Een kort geding kan alleen worden aangespannen indien men niet bij een andere rechter terecht kan. Voorts moet er sprake zijn van een ‘spoedeisend belang’. Bijgaand enkele praktijkvoorbeelden waarin de kort geding rechter in een strafzaak om een oordeel werd gevraagd:

  • Verbod verkoop van een door de officier van justitie inbeslaggenomen boot
  • Verbod uitzending van een door de politie gemaakte opname van een verdachtenverhoor
  • Getuige die weigert bij de rechter-commissaris te verschijnen met een dwangsom dwingen alsnog bij de rechter-commissaris vragen van de verdediging te beantwoorden
  • Afdwingen invrijheidstelling van een verdachte nadat de officier van justitie heeft geweigerd uitvoering te geven aan het vonnis van de strafrechter
  • Afdwingen plaatsing van een TBS-gestelde in een voor hem geschikte instelling;
  • Verbod vrijgeven van verslagen van in het buitenland verleende consulaire bijstand aan de officier van justitie in het kader van een strafzaak tegen de verdachte

Of een zaak zich leent voor een kort geding procedure dient van geval tot geval te worden bekeken.