Internationaal strafrecht

Niet alleen strafzaken voor de Nederlandse rechter kunnen voor u problemen opleveren, ook een buitenlandse strafzaak kan voor u op verschillende manieren vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld wanneer u in het buitenland wordt aangehouden door de politie en/of bent veroordeeld door het buitenlandse gerecht. Dan wilt u maar één ding: zo snel mogelijk terug naar Nederland.

Foto van buitenlandse gevangenis in de nacht

Het zou ook kunnen dat u in het buitenland als verdachte wordt gezocht en via Interpol of het Schengen Informatie Systeem (SIS) op een internationale opsporingslijst terecht komt. In dat geval wordt er aan Nederland een uitleveringsverzoek of een overleveringsverzoek gedaan dat door de Nederlandse rechtbank moet worden beoordeeld.

Ook is het mogelijk dat een ander land u als getuige wil laten verhoren. Dat gebeurt doorgaans door de rechter-commissaris bij de Nederlandse rechtbank.

In alle situaties kunt u bij ons aankloppen voor het juiste advies en specialistische bijstand.

Uitlevering / overlevering: vast in Nederland op verzoek van een ander land

Nederland heeft met verschillende landen en groepen landen verdragen gesloten. Zo bestaat er tussen de landen van de Raad van Europa al meer dan tien jaar een Europees Kaderbesluit waarmee de landen over en weer EAB’s kunnen toesturen: een Europees Aanhoudingsbevel. Hiermee kan een procedure tot overlevering in gang worden gezet via de bepalingen van de Overleveringswet. Deze procedure vindt altijd plaats bij de rechtbank Amsterdam. Goede bijstand door een gespecialiseerde advocaat is in deze procedure van levensbelang. Zo krijgt u al in een vroeg stadium de keuze voorgelegd welke procedure er moet worden gevolgd: de verkorte procedure of de gewone procedure. De gevolgen van deze keuze zijn verstrekkend. Daarnaast laten landen soms belangrijke steekjes vallen bij het toesturen van informatie, waardoor het EAB incompleet is en het overleveringsverzoek door de rechtbank kan worden afgewezen. Ook is het belangrijk om te weten dat Nederlandse onderdanen en geïntegreerde vreemdelingen een speciale bescherming genieten.

WETS / WOTS: vast in het buitenland, snel terug naar Nederland

Wie als Nederlander in het buitenland wordt opgepakt, bevindt zich doorgaans in een weinig benijdenswaardige positie. U spreekt de taal niet, consulaire bijstand komt niet van de grond en de pro deo advocaat weet van toeten noch blazen.

Een betrouwbare en deskundige advocaat in dat buitenland is in alle gevallen stap één. Door onze jarenlange ervaringen met advocaten uit vele landen, hebben wij een gedegen netwerk weten op te bouwen en kunnen we u in contact brengen met de juiste persoon.

Nederlanders (en geïntegreerde vreemdelingen) die aan een buitenland worden uit- of overgeleverd en vervolgens zijn afgestraft, hebben recht om onverwijld aan Nederland te worden teruggeleverd. In de praktijk neemt dit proces veel te veel tijd in beslag door traag draaiende ambtelijke molens en niet goed meewerkende advocaten of gevangenispersoneel.

Om deze bekende knelpunten op te lossen onderhouden wij korte lijntjes met de verantwoordelijke ambtenaren op het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen), zodat wij een overbrenging kunnen versnellen en de eventuele aanpassing van de straf naar Nederlandse maatstaven, kunnen beïnvloeden.

Kortom, loopt u in de strafrechtelijke kijker van het buitenland, aarzelt u dan niet en schakel onmiddellijk een gespecialiseerde advocaat in.

Mr. Bakker en mr. Rigter voeren procedures die samenhangen met internationaal strafrecht.