De kosten van een advocaat

Wij werken tegen een vooraf vastgesteld uurtarief van rond € 200,- exclusief BTW, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. In zaken waarin de te verrichten bijstand overzichtelijk is, is het mogelijk vooraf een vast bedrag af te spreken. Voor eenvoudige zaken bij de politierechter moet u denken aan € 1.000,- exclusief BTW, voor eenvoudige zaken bij de meervoudige kamer aan bedragen tussen de € 2.000,- en € 5.000,- exclusief BTW. Bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging kunnen wij de betaalde advocaatkosten voor u verhalen op de overheid.

 

Gesubsidieerde hulp

Er bestaat een kans dat onze juridische bijstand u niets of zeer weinig kost. Er is dan sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit kan wanneer uw (gezins-)inkomen onvoldoende is om uw advocaat te kunnen betalen of wanneer u vast zit in een penitentiaire inrichting of gedwongen bent opgenomen in een GGZ-instelling. De kosten van een advocaat zijn dan veel lager voor u.

Uw inkomen is laag

Als uw jaarinkomen lager is dan een € 26.400,- (voor alleenstaanden) of € 37.300,- (voor samenwonenden) kunt u vaak gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangen. Uw advocatenkosten worden dan vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Deze aanvraag regelen wij voor u. Als u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand dan betaalt u een eigen bijdrage. Deze is minimaal € 196,- en maximaal € 823,-, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Via de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u zien of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en de hoogte van de eigen bijdrage berekenen: https://www.rechtsbijstand.nl/.

Een advocaat betalen terwijl u vast zit

Als u gedetineerd bent, heeft u doorgaans geen inkomen. Daarom heeft u recht op gefinancierde rechtsbijstand. Uw advocatenkosten worden dan vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Een advocaat betalen terwijl u vast zit

Als u contact opneemt met ons advocatenkantoor horen we graag waar we u in bij kunnen staan.