U moet voor de rechter verschijnen

U heeft een dagvaarding ontvangen. Hierin wordt u opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. U zou alleen naar de rechtszitting kunnen gaan, maar eigenlijk is een advocaat hierbij onmisbaar. Indien u besluit een van onze advocaten in de arm te nemen, verloopt het proces als volgt. Na een vrijblijvend adviesgesprek, eventueel telefonisch, besluit u om uw belangen door ons te laten verdedigen. We maken een afspraak over de betaling. U geeft ons uw gegevens, waaronder het parketnummer van uw dagvaarding. Dit staat rechts bovenaan op de dagvaarding. Daarna is het wachten tot de zitting. Maar stilzitten doen we dan niet.

Hamer van de rechter

Voor de zitting

Voorafgaand aan de zitting krijgt u van ons uitgebreid advies over de gang van zaken op de zitting en uw persoonlijke strategie. Wij vragen uw dossier op, bestuderen dat grondig en maken zo snel mogelijk een afspraak met u bij ons op kantoor. Een goede advocaat strafrecht bespreekt de zaak uitvoerig en bepaalt samen met u de verdedigingsstrategie. Moet u zich beroepen op uw zwijgrecht of is het beter om een verklaring af te leggen? Zo ja, welke verklaring doet recht aan uw situatie? Is er in uw belang aanvullend onderzoek nodig? Moeten er getuigen of deskundigen worden gehoord die uw positie versterken? Zo ja, dan zorgen wij dat dit goed gebeurt. Zijn er in uw ogen leugenachtige verklaringen afgelegd, dan zetten wij alles op alles om die leugens te ontmaskeren.

De (strafzaak) zitting

Tijdens het verhoor door de rechter hebben wij scherp oog voor uw verdedigingsrechten en grijpen direct in als die in gevaar komen. U wordt deskundig langs de valkuilen van het proces geloodst. Als strafrechtspecialisten dienen wij de officier van justitie assertief van repliek. U kunt altijd rekenen op een effectief en duidelijk pleidooi. Bij een zitting van de politierechter volgt de uitspraak meestal direct. Bij een zitting van de meervoudige kamer volgt de uitspraak na twee weken. Deze uitspraak kunt u bijwonen of telefonisch van ons vernemen. Mocht u niet zijn vrijgesproken, dan overleggen wij met u over uw kansen om in hoger beroep een beter resultaat te bereiken. Ook de eventuele risico’s van strafverhoging leggen wij u helder uit.

In hoger beroep

Binnen twee weken na de uitspraak besluiten wij met u of u bij het Gerechtshof in hoger beroep gaat. Wij stellen dit desgewenst voor u in. Binnen twee weken na het instellen van hoger beroep bepalen wij welk onderzoek in uw belang nog moet worden verricht en dienen wij een daartoe strekkend verzoek in. Na dit onderzoek volgt de zitting in hoger beroep. De procedure in hoger beroep verloopt in beginsel hetzelfde als in eerste aanleg, zij het dat er sneller wordt ingezoomd op de tussen de verdediging en het OM bestaande twistpunten. Indien de hoger-beroeps-procedure nog steeds niet de gewenste uitspraak heeft opgeleverd, bepalen we met u of er cassatie moet worden ingesteld.

Cassatie

Als de uitspraak van het gerechtshof nog niet helemaal het gewenste resultaat heeft, kan daartegen beroep in cassatie worden aangetekend bij de Hoge Raad der Nederlanden. In deze procedure wordt aan de hand van door de verdediging opgestelde argumenten beoordeeld of het gerechtshof een rechtens juiste en begrijpelijk gemotiveerde beslissing heeft genomen. De argumenten van de advocaat (‘middelen van cassatie’) worden vervat in een cassatieschriftuur en ingediend bij de Hoge Raad. Nadat ook namens het Parket bij de Hoge Raad in voorkomende gevallen een advies wordt opgesteld (de ‘conclusie’ van de Advocaat-generaal of Procureur-generaal bij de Hoge Raad) kan dit leiden tot vernietiging van de uitspraak van het gerechtshof, waarna de zaak opnieuw moet worden behandeld door het (of een ander) gerechtshof.

Het is van groot belang dat deze cassatieprocedure wordt gevoerd door een daarin gespecialiseerde strafrechtadvocaat, die goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie en de door de Hoge Raad gehanteerde toetsingskaders. Ook voor cassatieprocedures in strafzaken hebben wij de expertise in huis.