Typewriter
het openbaar ministerie maakt veel fouten bij het opleggen van een strafbeschikking. Het bewijs rammelt, en het duurt vaak lang voordat een ingesteld verzet wordt beoordeeld. Het instellen van verzet loont de moeite.
Wraking wordt door veel rechters ervaren als klap in het gezicht en ook de Hoge Raad lijkt de ruimte voor gegronde wrakingsverzoeken steeds verder te willen inperken. Ten onrechte, meent mr. Hugo Bakker, Amsterdams strafpleiter sinds 2002. Het vervult een nuttige functie om rechters bij de les te houden en is onmisbaar als noodrem bij stuntelende rechters. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden laat Hugo Bakker zien dat het wrakingsinstrument tot de standaarduitrusting van iedere advocaat moet blijven behoren.
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) maakt veel fouten bij het toekennen of afwijzen van een Wajong-uitkering voor jonge mensen met een handicap of chronische ziekte. Bezwaar maken tegen de afwijzing van een Wajong-uitkering loont.
2019 / 5 januari : Rutger Lonterman
Over de strafrechtelijke gevolgen van de Scheveningse vreugdevuren.
2018 / 22 november : Rutger Lonterman
Juridisch jargon in strafzaken is soms onnavolgbaar
2018 / 22 november : Ivo Rigter
Beperkingen opleggen? Dan ook geen informatie uit het onderzoek delen met de media.
2018 / 14 november : Rutger Lonterman
Artikel naar aanleiding van gegronde artikel 12-klacht Harm Wimmenhove
2018 / 5 november : Rutger Lonterman
Gelukkig bestaat de mogelijkheid van hoger beroep tegen een TBS-beschikking.