Team Rutger Lonterman
advocaat Mr. Ronald Lonterman

Mr. Rutger Lonterman

Mr. Lonterman staat in de wereld van het strafrecht te boek als een absoluut zwaargewicht. Geen strafdossier zo omvangrijk of mr. Lonterman zet er zijn tanden in, om niet meer los te laten. Dat geldt voor strafzaken die veel media-aandacht genereren, zoals in het geval van zware gewelds- en levensdelicten of georganiseerde criminaliteit, maar ook voor complexe fraude- en witwaszaken.

In alle situaties houdt mr. Lonterman de positie van de cliënt haarscherp in het oog. Daarnaast staat mr. Lonterman bekend om zijn toewijding voor de zaak en zijn ingenieus opgezette en meeslepende pleidooien. Vooral in de grotere strafzaken, die van de opsporingsautoriteiten een zware lading meekrijgen, vormt Rutger Lonterman voor OM en politie een tegenstander van formaat.

Mr. Lonterman is lid van de NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten) en de Vereniging van TBS-Advocaten.

Mr. Lonterman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Algemene Strafrechtpraktijk
– Financieel Economisch Strafrecht
– TBS
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.