Team Ronald Pot
advocaat Mr. Ronald Pot

Mr. Ronald Pot

beëdigd 2002

Anders dan de andere drie advocaten van Bakker Rigter Lonterman strafpleiters, richt mr. Pot zich ook op andere rechtsgebieden dan alleen het strafrecht: zowel het sociaal zekerheidsrecht als het jeugdrecht behoren sinds jaar en dag tot de core business van zijn rechtspraktijk.

De combinatie van deze drie specialismen is geen toeval. Het zijn alle rechtsgebieden waar een radeloze burger tegenover machtige overheidsinstanties kan komen te staan. In die situaties is de bijstand van een scherpe en deskundige advocaat onmisbaar.

Door zijn gedegen universitaire studie (Universiteit Leiden) en jarenlange ervaring op deze rechtsterreinen (advocaat sinds 2002), is mr. Pot voor o.a. het UWV, de SVB en andere (gemeentelijke) overheidsdiensten inmiddels een even gerespecteerde als geduchte tegenstander. Ook de Raad voor de Kinderbescherming en het Bureau Kinderrechter van de rechtbank Amsterdam zijn reeds lang gekend met zijn persoonsgerichte en doortastende aanpak.

Iedere cliënt heeft zijn eigen, unieke verhaal. Dan verdient iedere cliënt ook zuiver op de persoon toegesneden rechtsbijstand en juridisch advies op maat. Een grotere betrokkenheid dan die mr. Ronald Pot in bestuurs- , jeugd- en strafzaken aan de dag legt, is dan ook nauwelijks denkbaar. Zijn personal touch is meer dan eens effectief gebleken.

Kortom, bij mr. Ronald Pot draait alles om zijn cliënt.