2019 / 10 januari : Ronald Pot

Aanvragen Wajong-uitkering vaak ten onrechte afgewezen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) maakt veel fouten bij het toekennen of afwijzen van een Wajong-uitkering voor jonge mensen met een handicap of chronische ziekte.

Dit staat in een intern rapport dat in handen is van dagblad Trouw van zaterdag 05 januari 2019. De krant meldt dat in ruim een vijfde (21 procent) van de onderzochte dossiers sprake was van een "onjuiste conclusie ten aanzien van het recht op een uitkering". Er worden vaker ten onrechte uitkeringen ontzegd dan ten onrechte toegekend. Bij 33 procent van de onderzochte gevallen is een arbeidsongeschiktheidsuitkering afgewezen, hoewel de aanvrager wel recht had op de Wajong.

De aanvrager belandt bij afwijzing in de bijstand. De persoon kan in beroep gaan tegen de beslissing, maar dit zou in de praktijk niet vaak voorkomen. Reden hiervoor zijn de kosten die gemaakt moeten worden bij een juridische procedure en de energie die ze in het proces moeten steken, aldus Trouw.

De afdeling intern kwaliteitsonderzoek van het UWV kwam tot deze bevindingen na bestudering van 150 beoordelingen uit 2016. De onderzoekers noemen hun bevindingen "zorgwekkend" en roepen het UWV-bestuur op tot actie.

Veel mensen die problemen hebben bij het aanvragen of behouden van een uitkering zitten daardoor in de laagste inkomenscategorie. Dat betekent dat zij in de meeste gevallen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Daardoor is de eigen bijdrage meestal te beperken tot grofweg 150 euro. Voor dat geld kan dus een advocaat ingeschakeld worden die de beslissing van UWV bestrijdt in een bezwaar- of beroepsprocedure.

Ronald Pot hakt dagelijks met dat bijltje en is graag bereid met u uw zaak te bespreken en een procedure te starten.